Що таке Pest Control?

Пест контроль (Pest Сontrol) – орієнтована на досягнення цілей інтегрована система контролю та управління чисельністю проблемних видів живих організмів.

У рамках Pest Сontrol також проводиться контроль шкідників чисельності видів, здатних завдати шкоди господарсько важливого організму (тварині чи рослині), предмету або споруді.

Доводиться враховувати, що середовище проживання людини – це не тільки сусідство з звичними супутниками-гризунами, на яких спрямована дератизація, комахами, на яких спрямована дезінсекція, але й з представниками інших загонів і класів хребетних: птахами, кішками, собаками, єнотами, лисицями, землерийками та ін. Обсяги робіт з дезінсекції та дератизації, є складовою частиною боротьби з шкідниками. Дератизація, дезінсекція і ширше – пест контроль тільки в деякій мірі відносяться до профілактичної медицини, а в більшій частині – до регулювання спільнот тварин і управлінню біоценозами, тобто до прикладної частини екології.

Загальні принципи

В системі пест-контролю існує ряд обов’язкових і послідовних дій, в яких результат перших заходів диктує ряд наступних, і вони не можуть бути вилучені з обігу або істотно змінюватися в послідовності.

1

Першим, вихідним заходом є візуальне або інструментальне обстеження, при якому визначають: вид шкідника, широту його розповсюдження, загрозу його появи. При цьому виявляють можливі канали проникнення і переміщення шкідника, місця проживання, харчування та виплоду.

2

Другою дією є формування спеціальних рекомендацій для даної території та будівель на адресу адміністрації об’єкта з виконання заходів захисту від шкідників із зазначенням обсягів і термінів виконання.

3

Третім етапом є організація обліку: моніторинг шкідника в місцях його проникнення і можливого проживання спеціальними засобами виявлення на розсуд спеціаліста пест контролю – підтримання мережі засобів виявлення в постійній готовності і оцінка показників чисельності шкідника, екологічної фази його розвитку і переміщень.

Основні роботи в системі Pest Control:

 1. Організація, що впроваджує у себе систему заходів пест контроль, не тільки фінансує їх, а й активно здійснює заходи щодо захисту будівель при консультації фахівців.
 2. Система боротьби будується на основі проекту, що розробляється фахівцями.
 3. Проект заходів (програма пест контролю) у системі пест контроль розробляється індивідуально для кожного об’єкту з урахуванням місцевих особливостей, клімату, флори і фауни шкідників.
 4. Проект включає в себе профілактичні заходи, які здійснюються керівництвом об’єкту в першу чергу, забезпечують подальшу ефективність дій по знищенню шкідників.
 5. Адміністрація та персонал об’єкту бере активну участь (що передбачається проектом) в постійній підтримці захисних заходів в робочому, діючому стані.
 6. Фахівці з пест контролю ведуть кваліфіковане спостереження (моніторинг) за станом чисельності і розміщенням видів-паразитів, удосконалюючи і розвиваючи заходи з профілактики та знищення шкідників.
 7. Документація, яка у системі пест контролю, є інструментом для аналізу ситуації та вдосконалення заходів. У першу чергу – це схема території та схема приміщень, на яких відзначені і пронумеровані точки розташування засобів контролю та засобів знищення шкідників. Крім того, заповнюються таблиці із зазначенням наявності та кількості шкідників, а також підсумкові акти про результати робіт та ефективності заходів.
 8. Поряд з самоконтролем (внутрішній аудит), використовується і зовнішній, незалежний контроль, здійснюваний із залученням сторонніх фахівців, і щорічно складається звіт про виконану роботу за спеціальною формою. У звіті відображаються об’єктивні дані про стан роботи та результати обліків, перевірок з аналітичними висновками і пропозиціями про перспективи організації та проведення подальших заходів.
 9. Всі заходи здійснюються за програмою, погодженою з адміністрацією об’єкта та за її участю в організації робіт.
 10. Особлива увага приділяється застосуванню в приміщеннях виборчих та екологічно чистих засобів знищення шкідників, а також захисту будівель від проникнення шкідників ззовні.
 11. Виконання робіт у системі дій пест контролю здійснюється фахівцями, що пройшли підготовку не тільки в галузі застосування дезінфекційних засобів, а й по розділах екології шкідників – видів, проти яких спрямовані заходи, з присвоєнням відповідної кваліфікації.
 12. Всі засоби знищення і контроль шкідників використовуються за умови дозволу їх до застосування організаціями держсанепіднагляду.
 13. Основною перевагою організацій системи пест контроль є їх універсальність, що дозволяє здійснювати профілактику і знищення шкідників без звернення до вузькоспеціалізованих підприємствам аналогічного профілю.