Стандарт ISO/TS 22002

Сфера застосування

Даний стандарт встановлює вимоги до розробки, впровадження і забезпечення виконання програм обовязкових попередніх міроприємств (PRP- Prereguisite programs) для допомоги в управлінні ризиками, які пов’язані з безпекою харчової продукції.

Даний стандарт стосується усіх підприємств, незалежно від їх величини чи складності, які приймають участь у виробничій ланці ланцюга створення харчової продукції і мають намір впровадити програму обов’язкових міроприємств по безпеці харчової продукції таким чином, щоб відповідати вимогам, які встановлені у розділі 7 ISO 22000:2005.

Цей стандарт не призначений для застосування в інших ланках ланцюга виробництва харчової продукції…

Даний стандарт деталізує вимоги, які безпосередньо стосуються 7.2.3. стандартау ISO 22000:2005, що застосовується до:

  • конструкції та планування будівель та систем інженерного забезпечення;
  • чищення та санітарної обробки;
  • боротьбі з шкідниками;
  • особистій гігієні.

Боротьба з шкідниками

Загальні вимоги

Для запобігання створення умов, які б сприяли активності шкідників, повинні застосовуватися процедури інспектування та контролю санітарно – гігєнічних умов, виконання очистки, стану сировини яка поставляється.

Програма боротьби з шкідниками

На підприємстві має бути офіційно призначена особа, відповідальна за організацію боротьби з шкідниками (Координатор) та/або взаємодії з затвердженими експертами(інспекторами), які працюють за контрактом.

Програма боротьби з шкідниками повинна бути документально оформлена, має визначати цільових шкідників та встановлювати плани, методи, графіки, контрольні процедури та, при необхідності, вимоги до навчання.

Програма повинна передбачати перелік хімічних речовин, зетверджених для застосування в конкретних зонах підприємства.

Захист від проникнення шкідників

Будівлі повинні утримуватись в належному стані. Отвори, стоки та інші потенційні місця проникнення шкідників мають бути захищені.

Зовнішні двері, вікна або вентиляційні отвори мають бути зконструйовані таким чином, щом мінімізувати можливість проникнення шкідників.

Місця скупчення шкідників та зараженість шкідниками

Зберігання має бути організовано таким чином, щоб мінімізувати доступ шкідників до харчів та води.

Із зараженим матеріалом необхідно обходитись таким чином, щоб не допустити зараження інших матеріалів, продукції або підприємства загалом.

Мають бути ліквідовані потенційні місця скупчення шкідників (наприклад нори, складовані предмети, відходи тощо).

В тих випадках, коли для складування використовують відкритий простір, предмети, які підлягають зберіганню, повинні бути захищені від непогоди або ущербу, який можуть нанести шкідники (напр. пташиних екскрементів).

Моніторинг та виявлення

Програми відслідковування шкідників повинна включати розміщення станцій контролю та лапок у ключових місцях для виявлення активності шкідників. Необхідно мати план розташування станцій контролю та лапок. Станції контролю та лпки мають бути зконструйовані та розміщені таким чином, щоб запобігти потенційному зараженню сировини, продукції чи обладнання.

Станції контролю та лапки повинні мати міцну, захищену від пошкоджень конструкцію. Вони повинні відповідати тому чи іншому виду шкідника.

Станції контролю та лапки повинні перевірятися з відповідною періодичністю, яка необхідна для виявлення новоспалаху активності шкідників. Результати перевірок мають аналізуватися для визначення тенденцій.

Знищення шкідників

Заходи по знищенню шкідників повинні застосовуватися негайно після отримання інформації про зараження.

Використанням та застосуванням пестицидів повинні займатися тільки підготовлені працівники, і таке застосування повинно контролюватися, щоб запобігти створення загрози безпеці продукції.

Повинні вестися записи використання пестицидів із зазначенням типу, кількості та концентрації, де і коли вони застосовувались та для боротьби з якими шкідниками.